Det er vigtigt for os, at du/I føler dig/Jer sikker og tryk i hjemmet. 

Gør hjemmet til en sikker og rar base:

  • Hav altid en indboforsikring. Det er vigtigt med en privat indboforsikring, det kan være dyrt ikke at være forsikret, for udlejer dækker kun skader på ejendommen – IKKE indbo og evt. genhusning.
  • Opsæt røgalarmer. I Danmark dør der hvert år 80-90 mennesker som følge af brand i egen bolig, og op imod 82% af dem havde ingen røgalarm!Sæt gerne en røgalarm op i alle soverum. Husk at teste brandalarmen jævnligt skifte batterier.
  • Aflås hjemmet og pas godt på systemnøglen. Hvis du/I ikke er hjemme i længere tid, lad evt. lidt lys være tændt, og lad en radio spille. Luk alle døre og vinduer og aflås forsvarligt. Det er dyrt at mindste en systemnøgle, udgifter dækkers af lejer selv.
  • Brug nabohjælp. Nabohjælp er en effektiv måde at skabe mere tryghed og forebygge indbrud i et boligområde. Nabohjælp kan forhindre hvert fjerde indbrud.
Miljø-Bo A/S