Du/I kan have mulighed for at søge om boligstøtte, når du/I bor til leje, og boligen har eget køkken. Boligstøtte er et tilskud til huslejen.

Det er Udbetaling Danmark, der afgør, om man har ret til at få boligstøtte; ikke os. Ligeledes er det er også Udbetaling Danmark, der står for udbetalingerne.

Hvor meget du/I kan få, afhænger bl.a. af:

  • Huslejen
  • Boligens størrelse
  • Hvor mange I bor sammen
  • Din/Jeres samlede indkomst og formue.

På Borger.dk kan du se hvor meget du har mulighed for at søge. Tryk her for at beregne din boligstøtte.

Miljø-Bo A/S