Opsigelsesvarsel

Ønsker du/I at opsige lejemålet, skal du/I sende en skriftlig opsigelse af lejemålet til os eller administrator til den sidste hverdag i måneden med tre måneders varsel. Du/I skal betale husleje, forbrugsudgifter mv., indtil opsigelsesvarslet udløber.

Find opsigelsesblanket her

Opsigelse fra udlejers side

Lejeaftalen kan opsiges eller ophæves fra udlejers side, hvis:

  • Du/I ikke har betalt din husleje eller andre pligtige ydelser, fx aconto-forbrug eller gebyr.
  • Du/I ikke overholder hus- og vedligeholdelsesreglementerne ifølge lejekontrakten og fx generer naboer med støj, trusler el.lign.
  • Der kan i sjældne tilfælde også være andre omstændigheder der gør at vi kan opsige eller ophæve lejemålet.
  •  

Fraflytning

I lejekontrakten kan du/I se de specifikke regler for, hvornår du/I skal fraflytte boligen, efter den er opsagt.

Miljø-Bo A/S