Forbrug er udgifterne til vand, varme og el. Udgifterne afhænger af, hvor meget du/I bruger. Der betales på de fleste lejemål et såkaldt acontobeløb hver måned, og når forbrugsåret er gået, laves der en opgørelse, hvor det fremgår om du/I skal have penge tilbage eller betale ekstra.

Et acontobeløb for vand og varme, dækker det der forventes at være brugt, beløbet er beregnet på baggrund af det, der er blevet brugt i boligen i tidligere år. Beløbet bliver opkrævet over huslejen. El afregnes typisk direkte med elselskabet. Der er også flere steder hvor lejer afregner alle forbrugsafgifter direkte til værkerne.

Forsyningsselskaberne justerer hvert år priserne på vand, varme og el, så du kan godt opleve, at prisen på fx el stiger, selvom du ikke har brugt mere, end du plejer.

Har du/I spørgsmål til forbrugsopgørelsen, skal det firma der laver opgørelsen kontaktes, fx dem der har leveret vandet.

Indsigelser skal dog altid ske til os eller administrator.

Miljø-Bo A/S