Lejekontrakten
Når du/I har fået en bekræftelse fra os om at boligen er din/Jeres, modtager du/I inden for et par dage en lejekontrakt til underskrift. I nogen tilfælde kommer kontrakten via e-boks eller Penneo hvor der kan underskrives med NemID. Ellers vil du/I som udgangspunkt modtage kontrakten på mail.

Indskud
Inden indflytning betaltes depositum, forudbetalt leje samt første måneds leje.

Depositum

Depositum må ifølge lejelovens § 34 højst udgøre et beløb svarende til tre gange huslejen eksklusiv forbrug. Dette beløb stiller lejeren som sikkerhed for udgifter til istandsættelse ved fraflytning (som aftalt i lejekontrakten).

Forudbetalt husleje

Den forudbetalte husleje anvendes til at dække huslejeudgifter i opsigelsesperioden, svarende til maks. tre gange huslejen eksklusiv forbrug. Hvis du/I meddeler at du/I ønsker at fraflytte lejemålet inden opsigelsesperiodens udløb, og det lykkes at genudleje boligen, tilbagebetales forudbetalt husleje for perioden hvorfra den nye lejer flytter ind, til opsigelsesperiodens oprindelige udløb.

Miljø-Bo A/S