Boligprojekter

Læs mere om vores spændende projekter nedenfor forside

Boligprojekter

Læs mere om vores spændende projekter nedenfor forside

Boligprojekter

Læs mere om vores spændende projekter nedenfor forside

Boligprojekter hos Miljø•Byg&Bo

Efter i en årrække at have konsolideres sig og fokuseret på udlejning og optimering af egne ejendomme mere end udvikling af nye projektmulighederne – har vi som led i selskabets langsigtede strategi, siden starten af 2017 søgt velbeliggende projektejendomme i Odense og Svendborg. I Miljø•Byg&Bo er vi i gang med udviklingen af mere end 80.000 kvadratmeter by-jord til boligformål. I løbet af de kommende år planlægges det at bygge omkring 300 nye moderne udlejningslejligheder, hvoraf en betydelig andel etableres som seniorboliger. Lejlighederne bliver som udgangspunkt mellem 70 og 120 m2.