Boligprojekter

Læs mere om vores spændende projekter nedenfor forside

Boligprojekter hos Miljø•Byg&Bo

Efter i en årrække at have konsolideres sig og fokuseret på udlejning og optimering af egne ejendomme mere end udvikling af nye projektmulighederne – har vi som led i selskabets langsigtede strategi, siden starten af 2017 søgt velbeliggende projektejendomme i Odense og Svendborg. I Miljø•Byg&Bo er vi i gang med udviklingen af mere end 80.000 kvadratmeter by-jord til boligformål. I løbet af de kommende år planlægges det at bygge omkring 300 nye moderne udlejningslejligheder, hvoraf en betydelig andel etableres som seniorboliger. Lejlighederne bliver som udgangspunkt mellem 70 og 120 m2.

Byggeretter

– København NV

– Taastrup

 

Byggegrunde

Bolbro – Odense V

Næsby-Søhus – Odense N

Stige – Odense N