Efter i en årrække at have konsolideres sig og fokuseret på udlejning og optimering af egne ejendomme mere end udvikling af nye projektmulighederne – har vi som led i selskabets langsigtede strategi, siden starten af 2017 søgt velbeliggende projektejendomme i Odense og Svendborg. I Miljø• Byg&Bo er vi i gang med udviklingen af mere end 80.000 kvadratmeter by-jord til boligformål. I løbet af de kommende år planlægges det at bygge omkring 300 nye moderne udlejningslejligheder, hvoraf en betydelig andel etableres som seniorboliger. Lejlighederne bliver som udgangspunkt mellem 70 og 120 m2.

Primo december 2020 kunne vi dele nyheden om at vi nu har modtaget en nedrivningstilladelse på Middelfartvej 180E i Odense således at vi endelig kan komme videre i projektet.

I første etape, som er i fuld gang vil der blive etableret ca. 66 boliger.

Ønsket om en ejendom til aktive seniorer rejser naturligvis også nogle spørgsmål om hvordan resten af ejendommen bliver udnyttet bedst muligt.
Der vil blive etableret en elevator således at selvom man skulle være lidt dårligt gående er der mulighed for at komme op på den store skønne og solrige fælles tagterrasse som etableres i 2 sals niveau med små stier, bænke og hyggelige kroge.
I midten af ejendommen er der på nuværende tidspunkt en stor dejlig atriumgård med nogle meget smukke og sjældne træer. Disse bevares naturligvis og så bliver der indrettet med bænke og hyggelige kroge.
Kælderen bevares så vidt muligt som den er på nuværende tidspunkt og her vil der være god mulighed for en masse spændende aktiviteter så som hobbyrum, motionsrum, billardstue, vinkælder og filmstue – kun fantasien sætter grænser for kælderens anvendelsesmuligheder.

Der vil blive nedsat en brugergruppe på 3-5 personer, der sammen med os står for at skabe de fælles rammer for alle de kommende beboere. Brugergruppen har stor indflydelse på projektet, og hjælper os med at skabe de helt rigtige rammer for eks. en gymnastiksal, udeområderne, spiseområder mv. Idéen bag er, at få brugergruppen og de øvrige beboere til at tage ejerskab fra starten af, og at de har følelsen: Det er vores hjem, vi er med til skabe og indrette. Alle aktiviteter i det kommende SeniorBoFællesskabet50+ er frivillige, og selvom det forventes af den enkelte deltager i fællesskabet, er der selvfølgelig altid plads til, at ens dør lukkes.
Det er også brugergruppen der står for udvælgelse af beboere.
 
Vi forventer, at der allerede omkring julen 2021 vil stå 2 flotte prøvelejligheder færdige til fremvisning.
Hvis alt forløber planmæssigt kan vi byde de første beboere velkommen til SeniorBoFællesskabet50+ på Middelfartvej 180E i Juni 2022.
 
Hold dig gerne løbende opdateret på vores Facebook side

Området

Bolbro ligger centralt i Odense som er Danmarks tredje største by med over 200.000 indbyggere. Bydelen har på mange måder sin helt egen identitet og vi glæder os meget til at arbejde mere med denne skønne by.

 

Interesseliste

Bevar overblikket og få direkte besked ved at skrive dig/Jer på vores interesseliste og få nyhederne først.

 

Så er vi i gang med nedbrydningen.

Nedbrydningen af seminariebygningen startede for alvor i januar 2021.
De smukke og sjældne træer er beskyttet og hele området er hegnet ind af sikkerhedsmæssige hensyn.