Husleje kan betales på to måder: via Betalingsservice eller med et indbetalingskort og altid til den 1. i måneden.
Det er en fordel, at betalingen kører automatisk over Betalingsservice.

Indbetalingskort eller Betalingsservice

Som ny lejer vil du/I modtage et indbetalingskort eller kontonummer sammen med lejekontrakten, som skal betales i netbank eller banken.
Herefter kan huslejen tilmeldes Betalingsservice, så den fremover bliver trukket automatisk. Så behøver du/I ikke tænke mere på det. Der betales desuden mindre i gebyr via Betalingsservice, end hvis der betales med indbetalingskort.

Hvis huslejen ikke betales

Betaler du/I ikke huslejen og dermed ikke overholder lejekontraktens vilkår, kan vi som udlejer enten opsige eller ophæve lejeaftalen afhængig af de konkrete omstændigheder.
Hvis lejeaftalen opsiges, skal du flytte ud af din lejlighed med det varsel, der står i din lejekontrakt – typisk tre måneder.
Hvis lejeaftalen ophæves, skal du flytte ud af din lejlighed med det samme.
I begge tilfælde skal du betale husleje, indtil lejligheden er udlejet igen, dog højst i tre måneder.

Miljø-Bo A/S