17. okt. 2020

Miljø-Bo A/S fortsætter den positive udvikling.
Vi ser fortsat vækst i 2021 og de kommende år, vurderer direktør.

Koncernen NP Holding A/S som omfatter Miljø-Byg A/S og Miljø-Bo A/S har i det seneste regnskabsår 2019/20 realiseret et resultat før skat på 48,1 mio. kr. efter værdiregulering af selskabets ejendomme. Resultatet vurderes at være tilfredsstillende og er opnået samtidig med fortsat fokus på videreudvikling af selskabets portefølje af projektejendomme. Koncernen har i året realiseret en nettoomsætning på ejendomsdriften på 45,7 mio kr., som forventes at stige væsentligt de kommende år i takt med at igangværende ejendomsprojekter færdiggøres og derved bidrager positivt til koncernens drift.

Med en stabil bruttofortjeneste og en soliditet på 39% baseret på en egenkapital på 357 mio. kr., viser årsregnskabet billedet af en solid og robust ejendoms- og projektudviklingsvirksomhed i sund udvikling.


Hovedtal fra årsregnskabet for 2019/20:

  • Resultat før skat 48,1 mio. kr. (2018/19: 43,1 mio kr.)
  • Soliditet: 39% (2017/18: 36%)
  • Egenkapital: 357 mio. kr. (2018/19: 321 mio kr.)
  • Investeringsaktiver/ejendomme: 864 mio. kr. (2018/19: 833 mio kr.)
  • Balancesum 922 mio. kr. (2018/19: 882 mio kr.)
  • For det kommende regnskabsår forventes et resultat før skat i niveauet 45 mio. kr.

Koncernen er bygget på et stærkt fundament med en strategi om en langsigtet investeringshorisont. Vores projekter udvikles som udgangspunkt til egen udlejningsportefølje. Selskabet har gennem mere end 30 år købt, udviklet og udlejet fast ejendom og har skabt en ejendomsportefølje på næsten 40.000 m2 – primært i Århus og København – samt på Fyn.

Selskabet har som led i sin finansielle strategi valgt at udnytte det lave renteniveau til sikring af de fremtidige rentebetalinger. Selskabets fremtidige indtjening vil derfor kun i beskedent omfang kunne påvirkes af eventuelle kommende rentestigninger. Et tiltag der er med til at sikre selskabet en stabil indtjeningsplatform for de kommende års projektudvikling.

 

Flere nye projekter på vej

”Vi fortsætter vores fokus på at udvikle og færdiggøre de projekter vi har sat i søen – og vi forventer en fortsat positiv udvikling i de markeder vi bevæger os i” siger Bestyrelsesformand Per Jessen.

”Vi mærker overordentlig stor interesse for nye aktive seniorbofællesskaber. På Fyn er der især stor opmærksomhed omkring Odense, men vi vurderer også, at der er potentiale i at udvikle aktive seniorbofællesskaber i andre fynske byer. Mange udtrykker ønske om at leve et liv sammen med andre og der er mangel på attraktive boliger for den stigende andel af friske seniorer” siger Niels Pedersen og fortsætter ”Vi ved fra undersøgelser, at mange seniorer vægter tryghed og fællesskab højt, når de skal vælge boligform i den tredje alder – og derfor har det været vigtigt for os at bygge boliger, der omfatter netop dette. Vores nye ejendomsprojekter giver trygge og smukke rammer om seniorlivet, samtidig med der er rig mulighed for at dyrke fællesskabet i de fælles områder, både ude og inde. Vores koncept adskiller sig fra øvrige seniorbofællesskaber ved at vi inddrager de kommende beboere tidligt i planlægningsfasen, således den enkelte beboer opnår en stor følelse af ejerskab og medbestemmelse” siger han.

”Det er ingen hemmelighed at der er gang i flere store boligbyggerier i Odense, Faaborg og Svendborg og vi tror også på, at der vil være interesse for de projekter vi er i gang med, eller har under udvikling” siger Niels Pedersen og fortsætter; “Vi synes faktisk, at situationen i de kommende år ser fornuftig ud. Prognoserne viser at 65+ segmentet i 2040 forventes at stige til 25% af Danmarks befolkning – og at omkring 80.000 vil have et ønske om at bo i seniorbolig, i dag er der kun 7-8.000 seniorboliger på landsplan”.

Resultatforventningen til det kommende regnskabsår er i niveauet 45 mio. kr. før skat, og er et udtryk for den stabile drift som ejendomsporteføljen genererer. Dette er således et stærkt grundlag for de aktiviteter vi det seneste år har kunnet igangsætte. Vi har påbegyndte boligbyggerier i Brobyværk udenfor Odense, i Faaborg samt i Svendborg, og der er flere spændende projekter på tegnebrættet de kommende år bl.a. i Odense, Århus og København.

Der arbejdes således med udvikling af en del projekter på nogle af virksomhedens ejendomme, der beløber sig til op i mod 800 mio. kr., og som har et areal, der estimeres til at udgøre op til omkring 35.000 m2.

I 2021 sættes gang i større projekter i både Odense og Svendborg, hvor der opføres i alt næsten 300 boliger – projekter som koncernen forventer vil øge både omsætningen, indtjeningen og egenkapitalen væsentligt over de kommende år.

Byggerierne vil blive gennemført i samarbejde med forskellige lokale totalentreprenører dels med egen, dels med ekstern byggestyring.

I løbet af de kommende måneder vil planerne for bl.a. den første etape af byggeriet ”Odinshave” blive offentliggjort, her etableres et moderne og aktivt ”Senior-bofællesskab”. Tilbage i 2017 overtog selskabet således det gamle Seminarie i Bolbro fra Statens Ejendomsselskab Freja. Der har siden været ført en langstrakt dialog med rådgiver og forvaltning omkring det 30.000 m2 stort areal.

Koncernen ejer i alt mere end 100.000 m2 by-jord til udvikling af boligformål – og er i forhandling om yderligere jordkøb.

”Vi bliver hele tiden præsenteret for nye interessante investerings objekter – og finder vi det interessant har vi det økonomiske beredskab til at kunne slå til. Senest har vi købt Skårup Seminarium hvor der allerede nu er kommuneplan på plads, og hvor vi har en rigtig positiv dialog med Svendborg Kommune om den fremtidige udvikling af ejendommen” slutter Økonomichef Jesper Brødholt. Niels Pedersen supplerer; ”Skårup Seminarium var en mulighed vi ikke kunne sige nej til, og vores mantra omkring disse skønne ældre ejendomme er, at vi ønsker at tage ejendomme med historie og sjæl og omdanne dem til ejendomme med historie, sjæl og liv”.

For yderligere information kan vi kontaktes på tlf. 6476 2164 ligesom vi henviser til virksomhedens hjemmeside https://miljo-bo.dk/

Positivt medvirkende til koncernens udvikling og vækst skal bl.a. findes i en aktiv og dynamisk organisation. Den daglige drift varetages af 7 engagerede og dedikerede medarbejdere – selskabets ledelse består af; Per Jessen (Bestyrelsesformand), Niels Pedersen (Direktør & Bestyrelsesmedlem), Line Ravn Fredensborg (Bestyrelsesmedlem), Kim Fuglsang (Bestyrelsesmedlem), Jesper Brødholt (Økonomichef).

Miljø-Bo A/S