7. maj. 2021

Vi har gode nyheder
Vores mål har længe været at byggeriet bliver Svanemærket. Et mål som vi er stolte af også bliver en realitet. Byggeriet er det første svanemærkede boligbyggeri, der bliver opført på Fyn.
 
HVAD ER EN SVANEMÆRKET BYGNING?
En svanemærket bygning er både et godt valg for miljøet og for de mennesker, der skal opholde sig i den. Bygningen lever nemlig op til skrappe krav i hele livscyklus, dvs. krav til både materialer, byggeprocessen, brugsfasen samt affalds- og recirkuleringsfasen.
 
Det betyder, at en svanemærket bygning er kendetegnet ved:
✔️Lavt energiforbrug inkl. præmiering for brug af vedvarende energi. Dette sikrer både en lav klimabelastning i hele bygningens levetid samt en lav energiregning for køberen.
 
✔️Godt indeklima vha. krav til bl.a. ventilation, dagslys, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi. Dette er en helt central parameter for at sikre en både sund og komfortabel bygning.
 
✔️Lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter. Det vil sige krav til alt fra maling og fugemasser til isolering, dampspærrer og gulve. Det betyder bl.a., at bisphenol A ikke er tilladt i en svanemærket bygning, og at indvendige overflader som fx gulve og vægge ikke må være beklædt med PVC.
 
✔️Lever op til strenge krav til bæredygtigt, certificeret træ. Svanemærkets trækrav sikrer, at træet i bygningens konstruktion stammer fra bæredygtigt forvaltede skove og er lovligt fældet. Dette er bl.a. vigtigt, fordi afskovning medfører store tab af biodiversitet, jorderosion samt lokale og globale klimapåvirkninger.
 
✔️Gennemgang af uvildig tredjepart. Såvel byggeproces som det færdige byggeri kontrolleres af en uvildig tredjepart (Miljømærkning Danmark) for at sikre, at proces, materialer og bygning lever op til skrappe miljø-og kvalitetskrav. Derudover kontrollerer en uvildig byggesagkyndig den generelle kvalitet af bygherrens arbejde ved at gennemgå færdige byggerier. Kontrollen sikrer en høj kvalitet og minimerer risikoen for klassiske byggefejl, som eksempelvis fugtproblemer. Dermed opnås både en sund bygning og en solid investering for ejeren af bygningen
 
Læs mere om Svanemærket på https://www.ecolabel.dk/da/forbruger/svanemaerket-og-eu-blomsten
 
Bedre for miljøet🌳. Bedre for dig😀!

 

Miljø-Bo A/S