Regler vedr. behandling af dine personoplysninger

Den 25. maj 2018 trådte EU’s Persondataforordning i kraft, hvilket overordnet betød skærpende regler i forhold til indhentning, behandling og opbevaring af personfølsomme data. I henhold til disse regler, skal vi informere dig om formålet og typen af persondata og hvornår vi sletter oplysningerne samt dine rettigheder i øvrigt. TE A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger på www.miljo-bo.dk eller jf. nedenfor:

Tommerup Ejendomstrading A/S
CVR-nr.: 71 20 79 19
Svanevej 10-12
5690 Tommerup
Email: kontakt@miljo-bo.dk

Formålet med brug af data
Hvis du ønsker at stå på en af vores ventelister til eksisterende eller fremtidige lejemål, beder vi dig om nogle almindelige persondata som:
– Personnavn
– Adresse
– Telefonnummer
– Emailadresse

Oplysninger benytter vi til at identificere dig som interesseret potentiel lejer. Vi anvender oplysningerne når vi udsender nyhedsbreve og andre tiltag vedrørende lejemål til dig. Ved din registrering har vi samtidig modtaget samtykke til vores opbevaring af oplysningerne.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger fysisk samt elektronisk. Oplysninger opbevares på en sikret server i Danmark samt fysisk i aflåst arkiv på vores kontor. Vi videregiver ikke dine personoplysninger med mindre andet måtte være aftalt med dig.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger vi opbevarer på dig. Ved at kontakte vores kontor på sædvanlig vis kan du komme i kontakt med den dataansvarlige. Til din orientering har vi alene de oplysninger der er nævnt jf. ovenfor samt evt. anden korrespondance med dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger som vi behandler, der vedrører dig og dine data.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Retten til sletning og tilbagetrækning af samtykke
Ønsker du ikke længere at stå på venteliste, sletter vi naturligvis dine oplysninger. Har du af andre årsager ønske om at trække dit samtykke tilbage, og/eller få slettet dine persondata, kan du til enhver til kontakte os via kontaktoplysningerne, der fremgår jf. ovenfor. Vælger du at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Såfremt du tilbagetrækker dit samtykke har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Klagemulighed
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Har du spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Tommerup Ejendomstrading A/S

Miljø-Bo A/S