Svanevej, Tommerup

For enden af Svanevej centralt i Tommerup Stationsby ligger et uforstyrret engareal med Broholm Skov som nærmeste nabo. I den umiddelbare nærhed ligger den private integrerede institution Musikbørnehuset Kilden.

Engarealet har gennem en årrække været en del af Miljø-Bo’s portefølje, men der har ikke været udviklet på området potentiale. Men det er derimod blevet flittigt brugt af Tommerup Stationsbys borgere, der har gået tur i Broholm Skov og hen over engen. Men nu hvor der ikke er så mange ledige byggegrunde tilbage i byen, er det på tide at udstykke området.

I samarbejde med Assens Kommune, landmålere og arkitekter bliver der arbejdet på hvordan området bedst kan udstykkes. Der arbejdes pt. på muligheden for at mellem 8-10 grunde.

Tilbage
Miljø-Bo A/S